Documenten

Documenten

De volgende documenten zijn relevant voor leden van De Meeuwen Diemen:

Onderstaande formulieren zijn voor intern gebruik:

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier invullen, akkoord gaan met de voorwaarden en de PDF uitprinten, ondertekenen en per post sturen naar De Meeuwen Diemen.
Achternaam*
Aub uw achternaam invullen

Voorletters*
Aub uw Voorletter(s) invullen

Roepnaam*
Aub uw Roepnaam invullen

*
Aub invullen Man of Vrouw

geboortedatum*
/ / Ongeldige invoer

Straat*
Aub straat naam invullen

Huisnummer*
Aub huisnummer invullen

Postcode*
Aub postcode invullen

Plaats*
Aub uw woonplaats invullen

Telefoon
Ongeldige invoer

Mobiel
Ongeldige invoer

E-mail*
Please specify your email address.

Hoogst behaalde zwemdiploma
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Leszwemmen, te starten op niveau
Ongeldige invoer

Synchroonzwemmen
Ongeldige invoer

Waterpolo
Ongeldige invoer

Wedstrijdzwemmen
Ongeldige invoer

Overige
Ongeldige invoer

Opmerkingen
Ongeldige invoer

Het inschrijfgeld

het inschrijfgeld bedraagt €20,00 per lid en u dient dit over te maken op:
IBAN NL38 INGB 0001 5007 02 t.n.v. ZV De Meeuwen, Diemen.
Restitutie van dit inschrijfgeld is niet mogelijk
Bij plaatsing op de wachtlijst telt de datum van ontvangst van het inschrijfgeld

Ondergetekende betaalt in één keer de gehele verschuldigde contributie aan het begin van het seizoen/lidmaatschap of machtigt zwemvereniging De Meeuwen Diemen om de contributie te incasseren

*
Aanvinken op welk manier u wil betalen

Betaling van de contributie vindt plaats via incasso in 3 delen: begin oktober, begin januari en begin april
IBAN*
Vul hier uw IBAN nr in

t.n.v.*
Vul aub het volgende veld in

Indien de contributie door een ander dan het lid zelf betaald wordt, dan a.u.b. onderstaande gegevens invullen
Naam
Ongeldige invoer

Voorletter(s)
Ongeldige invoer

Adres
Ongeldige invoer

Postcode en plaats
Ongeldige invoer

Telefoon
Ongeldige invoer

E-mail
Ongeldige invoer

U gaat akkoord met het volgende:

1. het lidmaatschap bij de zwemvereniging wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar,
2. het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni,
3. het lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van 12 maanden, tenzij het tenminste één maand voor afloop van het verenigingsjaar (te weten 31 juli voor Leszwemmen, 31 mei voor overige disciplines) schriftelijk (per brief of e-mail), wordt opgezegd bij de ledenadministratie,
4. bij tussentijds opzeggen nog steeds de verplichting bestaat tot het betalen van de contributie over het lopende verenigingsjaar,
5. dat het lidmaatschap van de vereniging verplichtingen met zich meebrengt omdat we samen een vereniging vormen en dat ieder lid dus in principe geacht wordt bij te dragen in het functioneren van de vereniging.

Akkoord
U dient dit aan te vinken om hier mee akkoord te gaan

Pasfoto
Ongeldige invoer

Bij het lidmaatschap van wedstrijdsporten is een pasfoto nodig.

Na het klikken op "VERSTUUR" wordt het inschrijfformulier als PDF gedownload. Vergeet niet de PDF uit te printen, deze te ondertekenen en dan te sturen naar De Meeuwen Diemen. (Adres staat op de PDF).

Contactgegevens

De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
e-mail: ledenservice@demeeuwen.nl
Locatie zwembad
Wethouder F.B. Duranbad
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
Vertrouwenspersoon Frouke Cupido
e-mail: vcp@demeeuwen.nl of telefonisch: stuur een (MMS-)bericht naar veiligsporten@demeeuwen.nl