Laatste nieuws op Facebook

Afgelopen woensdag 10 februari was er een bijzondere training bij wedstrijdzwemmen van De Meeuwen. Niemand minder dan ex-topzwemster Enith Brigitha was bereid gevonden om haar enorme kennis over zwemm Afgelopen woensdag 10 februari was er een bijzondere training bij wedstrijdzwemmen van De Meeuwen. Niemand minder dan ex-topzwemster Enith Brigitha was bereid gevonden om haar enorme kennis over zwemmen te delen met de zwemmers en trainers van De Meeuwen. Het eerste deel van deze Masterclass was theorie in de vergaderzaal. Om ook de wat jongere toehoorders een idee te geven van wie zij nu deze voorlichting kregen schetste Enith eerst een beeld van haar carriere en de omstandigheden waaronder zij met topzwemmen bezig was geweest. Vervolgens werd de zwemmers uitgelegd wat het belang van goede voeding bij een duursport als zwemmen is en welke soorten eten en drinken op welke tijd goed voor je prestaties zijn en welke juist niet goed. Daarna kwamen de belangrijke punten van starten en keerpunten aan bod. Deze laatste kennis kon daarna direct in praktijk worden gebracht in het water. Al met al was het voor iedereen een leerzame avond en we zijn er met zijn allen trots op dat we deze gelegenheid hebben gekregen.

Contactgegevens

De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
e-mail: ledenservice@demeeuwen.nl
Locatie zwembad
Wethouder F.B. Duranbad
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
Vertrouwenspersoon Michael van Leeuwen
e-mail: vcpmichael@demeeuwen.nl.
telefonisch: stuur een (MMS-)bericht naar het e-mailadres en je wordt teruggebeld