Documenten

Documenten

De volgende documenten zijn relevant voor leden van De Meeuwen Diemen:

Onderstaande formulieren zijn voor intern gebruik:

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier a.u.b. invullen, akkoord gaan met de voorwaarden en de PDF uitprinten. Lever het formulier in een gesloten envelop in bij de balie van het zwembad t.a.v. Ledenservice De Meeuwen of bij de trainer van De Meeuwen Diemen.
Aub uw achternaam invullen
Aub uw Voorletter(s) invullen
Aub uw Roepnaam invullen
Aub invullen Man of Vrouw
Ongeldige invoer
Aub straat naam invullen
Aub huisnummer invullen
Aub postcode invullen
Aub uw woonplaats invullen
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Please specify your email address.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Inschrijfgeld & Contributie

het inschrijfgeld bedraagt €20,00 per lid en u dient dit zelf over te maken op:
IBAN NL38 INGB 0001 5007 02 t.n.v. De Meeuwen Diemen.
Restitutie van dit inschrijfgeld is niet mogelijk
Bij plaatsing op de wachtlijst telt de datum van ontvangst van het inschrijfgeld

Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de contributie aan De Meeuwen Diemen tot wederopzegging.

Betaling van de contributie vindt te allen tijde plaats via de betaalmogelijkheden van ClubCollect dat de contributie-inning uitvoert voor De Meeuwen Diemen. Betaling is mogelijk via iDeal, eenmalige automatische incasso, of incasso in 4 delen in 4 opeenvolgende maanden.

Aanvinken op welk manier u wil betalen
Je ontvangt aan het begin van je lidmaatschap en daarna aan het begin van ieder seizoen (uiterlijk eind oktober) een digitaal betaalverzoek.
Vul hier uw IBAN nr in
Vul aub het volgende veld in
Indien de contributie door een ander dan het lid zelf betaald wordt, dan a.u.b. onderstaande gegevens invullen
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

U gaat akkoord met het volgende:

1. het lidmaatschap bij de zwemvereniging wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar,
2. het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni,
3. het lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van 12 maanden, tenzij het tenminste één maand voor afloop van het verenigingsjaar (te weten 31 juli voor Leszwemmen, 31 mei voor overige disciplines) schriftelijk (per brief of e-mail), wordt opgezegd bij de ledenadministratie,
4. bij tussentijds opzeggen nog steeds de verplichting bestaat tot het betalen van de contributie over het lopende verenigingsjaar,
5. dat het lidmaatschap van de vereniging verplichtingen met zich meebrengt omdat we samen een vereniging vormen en dat ieder lid dus in principe geacht wordt bij te dragen in het functioneren van de vereniging.

U dient dit aan te vinken om hier mee akkoord te gaan
Bij het lidmaatschap van wedstrijdsporten is een pasfoto nodig.
Ongeldige invoer
Na het klikken op "VERSTUUR" wordt het inschrijfformulier als PDF gedownload. Vergeet niet de PDF uit te printen, deze te ondertekenen en dan in te leveren bij De Meeuwen Diemen.

Mocht het inschrijven om een of andere niet lukken via dit formulier, neem dan contact op met ledenservice@demeeuwen.nl

U dient dit aan te vinken om hier mee akkoord te gaan
Ongeldige invoer

Contactgegevens

De Meeuwen Diemen
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
e-mail: ledenservice@demeeuwen.nl
Locatie zwembad
Wethouder F.B. Duranbad
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen-Zuid
Vertrouwenspersoon Michael van Leeuwen
e-mail: vcpmichael@demeeuwen.nl.
telefonisch: stuur een (MMS-)bericht naar het e-mailadres en je wordt teruggebeld